Selecteer een pagina

Is het verstandig om te beleggen in ondernemingen die naar de beurs gaan?

edere belegger is op zoek naar de beste en meest efficiënte manier om zijn of haar financiële doelstellingen te realiseren. Het is onze taak ze daar zo goed mogelijk bij te helpen.

We hebben dan ook lang gezocht naar een methodiek die onze klanten de grootste kans biedt om die doelstelling ook werkelijk te halen. Wij zijn van mening dat beleggen op basis van de meest moderne wetenschappelijke inzichten de best mogelijke beleggingsfilosofie is.

Gezien het grote aanbod van informatie over beleggen op het web is het voor veel beleggers erg lastig is om de juiste keuze te maken. Wij helpen beleggers hiermee door regelmatig relevante onderzoeken op onze website te plaatsen.

In dit artikel geven we antwoord op de vraag of het verstandig is om in te schrijven op ondernemingen die naar de beurs gaan.

Geregeld wordt ons de vraag gesteld of wij voor onze cliënten inschrijven op zogenaamde IPO’s. IPO’s zijn ondernemingen die naar de beurs gaan.

Ondernemingen die naar de beurs gaan krijgen veel aandacht. Neem nu bijvoorbeeld het aandeel Snap inc. Deze onderneming is vooral bekend onder jongeren vanwege de app Snapchat. Meer dan 150 miljoen mensen maken gebruik van deze app. Het is daarom begrijpelijk dat een dergelijke beursgang veel aandacht krijgt. Zeker als op de eerste handelsdag de koers ver boven de uitgiftekoers noteert trekt dat extra aandacht in de media. Het is uiteraard nog veel te vroeg om nu al te beoordelen of Snap een succesvolle belegging zal gaan worden.

Maar er zijn meer bekende ondernemingen die recent naar de beurs zijn gegaan. Enkele recente voorbeelden zijn Facebook en Alibaba. Daarvan weten we dat de huidige koers ver boven de uitgiftekoers noteert.

De vraag voor beleggers is natuurlijk of het zinvol is om in te schrijven op IPO’s?

Om hier een antwoord op te geven laten we ons leiden door onafhankelijk academisch onderzoek.

Professor Jay Ritter is verbonden aan de universiteit van Florida en heeft in zijn carrière meerdere studies gedaan naar de performance van IPO’s. In een recent onderzoek toont Ritter aan dat het rendement van IPO’s in het eerste jaar na de beursgang 4,80% achterbleef bij vergelijkbare ondernemingen, 8,10% achterbleef in het tweede jaar en 3,30% gedurende de eerste vijf jaren.Voor lezers die meer willen weten over het werk van Ritter, verwijzen we graag naar deze site.

In de literatuur worden twee verklaringen gegeven voor dit fenomeen.

Het loterij effect

De eerste verklaring is dat beleggers een grote voorkeur hebben voor ondernemingen waarbij de verwachting is dat de toekomstige rendementen zeer ver uiteen kunnen liggen. In normaal Nederlands; beleggers accepteren de kans dat er een grote kans is dat het toekomstig rendement van een IPO ver achterblijft als er ook maar een kleine kans is op een zeer hoog rendement. Elke beleggers hoopt vooraf te beleggen in de nieuwe Google of Apple. Dit wordt ook wel het ‘lottery effect’ genoemd.

Als we kijken naar recente beursgangen, dan zien we dat dit verschijnsel in de praktijk opgaat. Hieronder heb ik een tabel opgenomen van recente beursgangen.

Onderneming IPO prijs Huidige koers Rendement
Groupon 20,00 4,01 -79,95%
Zynga 10,00 2,74 -72,60%
Etsy 16,00 9,93 -37,94%
GoPro 24,00 8,26 -65,58%
Pandora 16,00 11,68 -27,00%
Twitter 26,00 15,31 -41,12%
Alibaba 68,00 103,08 51,59%
FitBit 20,00 6,00 -70,00%
Lending Club 15,00 5,18 -65,47%
Facebook 38,00 137,07 260,71%
Gemiddeld -14,74%

Dit overzicht maakt duidelijk dat er een enorme spreiding in rendement is. Er zijn echter maar zeer weinig beleggers die aandelen kunnen verwerven tegen de uitgifteprijs. Dit gegeven resulteert er vaak in dat tijdens de eerste handelsdag de koers aanzienlijk stijgt. Omdat de meeste beleggers op de eerste handelsdag toeslaan, hebben we ook een tabel gemaakt waarin de rendementen staan als beleggers aan het einde van de eerste handelsdag de aandelen aangekocht zouden hebben:

Onderneming IPO prijs Slotkoers eerste handelsdag Rendement dag 1 Rendement na 1e handelsdag
Groupon 20,00 26,11 30,55% -84,64%
Zynga 10,00 9,50 -5,00% -71,16%
Etsy 16,00 30,00 87,50% -66,90%
GoPro 24,00 31,34 30,58% -73,64%
Pandora 16,00 17,42 8,88% -32,95%
Twitter 26,00 44,90 72,69% -65,90%
Alibaba 68,00 93,98 38,21% 9,68%
FitBit 20,00 29,68 48,40% -79,78%
Lending Club 15,00 23,43 56,20% -77,89%
Facebook 38,00 38,23 0,61% 258,54%
Gemiddeld -28,46%

Als we de gegevens van deze tabel nader bekijken dan zien we dat de gemiddelde verliezen aanzienlijk hoger uitvallen. Alleen Facebook heeft beleggers beloond met een verdere koersstijging. We moeten ook rekening houden met het feit dat alle deze beursgangen hebben plaatsgevonden in een positief beursklimaat.

De vloek van de winnaar

De tweede verklaring wordt de vloek van de winnaar genoemd. Dit fenomeen is o.a. beschreven in het boek ‘The missing Risk Premium’, dat in 2012 is uitgebracht. Het is een feit dat als je het redelijk concrete schatting wil hebben van een bepaald getal het zinvol is om de gemiddelde schatting te nemen van een grote groep. Weliswaar liggen de schattingen van individuele mensen vaak ver uit elkaar, de gemiddelde schatting is vaak behoorlijk accuraat.  Maar stel nu voor dat er sprake is van een veiling. Als je de grote groep vraag wat een ieder bereid te betalen voor een IPO, dan krijg je waarschijnlijk een accurate schatting van de werkelijke waarde van een aandeel. Maar dit is niet hoe een veiling werkt. De persoon die het meeste biedt is de uiteindelijke winnaar. Het is uiteraard zo dat die persoon meer betaald dan de gemiddelde schatting van de totale groep.

Conclusie

Het is onze taak om de kans te maximaliseren dat onze cliënten hun financiële doelstellingen halen. Beleggen in IPO’s verlaagt deze kans aanzienlijk. Gesteund door talloze onderzoeken op dit gebied beleggen wij voor onze clienten niet in IPO’s.

Waarom blijven actief beheerde beleggingsfondsen achter?

Waarom blijft het merendeel van de actief beheerde beleggingsfondsen achter? Nieuw onderzoek bevestigt dat het niet alleen een kwestie van kosten zijn. In het onderzoek ‘why indexing works’ tonen de auteurs aan dat de rendementen van aandelen niet normaal verdeeld zijn. Slechts een beperkt aandeel aandelen zijn verantwoordelijk voor het resultaat van een index.

Veel beleggers denken dat een willekeurig geselecteerd aandeel gelijk presteert aan de index. Dat is echter niet correct. Statistisch is er juist een grote kans dat je een aandeel hebt geselecteerd dat achterblijft.

Bij veel actief beheerde beleggingsfondsen zie je in de praktijk een concentratie van aandelen. Zo zijn er talloze actief beheerde beleggingsfondsen die in minder dan 100 verschillende aandelen beleggen. Hiermee is de kans aanzienlijk dat juist de winnende aandelen gemist worden.

Nu instappen of toch nog maar even wachten?

Stelt u zich voor dat u geen belegger bent en u heeft een mooi bedrag bij elkaar gespaard. De spaarrente is alleen maar gezakt en u vindt het tijd om te gaan beleggen. Na lang zoeken heeft u een goed beleggingsadvieskantoor gevonden en die adviseert u alles in één keer te gaan beleggen. ‘Hmm, vraagt u zich af. Is het niet slimmer om gespreid uw beleggingen aan te kopen?’

Bovengenoemd scenario is een veelvoorkomend vraag die nieuwe beleggers zich terecht stellen. Daarom gaan we in dit artikel proberen deze vraag te beantwoorden. Maar laten we beginnen met de conclusie:

De historie en de theorie ondersteunen dat direct aankopen het beste scenario oplevert.

Gemiddeld heeft de strategie van direct aankopen een beter resultaat opgeleverd dan strategieën die gebaseerd zijn op het gefaseerd aankopen. Dit geldt voor alle markten. Deze conclusie komt overeen met de financiële theorie die stelt dat koersen van aandelen gemiddeld gezien stijgen.

Een systematische aankoopmethodiek levert enige bescherming voor spijtoptanten

Het systematisch aankopen van een beleggingsportefeuille kan worden beschouwd als een risico verlagende strategie. Met name als er een flinke koersdaling plaatsvindt is er een realistische kans dat de belegger die in één keer is ingestapt spijt krijgt van die keuze. Door systematisch in te stappen is er een kleinere kans op spijt. De prijs die een belegger hiervoor betaald (de zogenaamde ‘trade-off’) is dat bij de meeste scenario’s de belegger een lager rendement zal realiseren.

Een systematische aankoopmethodiek levert tijdelijk een ‘verkeerde’ assetmix op

Bij alle strategieën beschikt de belegger uiteindelijk over de gewenste assetmix. Het grote verschil tussen direct aankopen en gefaseerd aankopen is echter dat de belegger tijdelijk afwijkt van zijn optimale asset allocatie . Dit kan aanzienlijke implicaties hebben voor de beleggingsportefeuille. Als een belegger hiervoor kiest, adviseren wij deze periode zo kort mogelijk te houden.

Een recent onderzoek door het fondsenhuis Vanguard toont aan dat direct instappen de allerbeste strategie is. Vanguard onderzocht drie markten, de V.S. over de periode 1926 tot en met 2015, Groot-Brittannië over de periode 1976 tot en met 2015 en Australië over de periode 1984 tot en met 2015.

Vanguard ging uit van een portefeuille die is ingericht met 60% aandelen en 40% obligaties. Voor elke regio vond Vanguard dat in 67% van alle scenario’s direct instappen het beste resultaat opleverde. Gemiddeld leverde direct instappen in de V.S. 2,39% meer rendement op in de V.S. tot 1,45% in Australië.

Dat is op zich geen schokkende conclusie. Aandelen en obligaties realiseren gemiddeld een hoger rendement dan liquiditeiten. We noemen dit met een duur woord een positieve risicopremie. Beleggers worden gecompenseerd met een hoger rendement ter compensatie van het hogere risico. Door direct in te stappen is er sprake van een langere periode waarbij het vermogen aan deze risico’s worden blootgesteld.

Een andere interessant inzicht is de lengte die de belegger gebruikt om in te stappen. Stel dat de belegger hier 36 maanden voor uittrekt. In 92% levert direct aankopen een beter resultaat op. Voor een aankoopperiode van zes maanden levert direct aankopen in 64% van alle gevallen een beter resultaat op.

R1

De grafiek toont aan dat beleggers die direct instappen een grotere kans op succes hebben dan systematisch aankopen. Dit ongeacht het geselecteerde risicoprofiel.

Dus de data onderbouwt dat direct instappen de beste strategie is. Dat betekent dat beleggers die systematisch instappen meer belang hechten aan de kans dat het slechte scenario uitkomt.
Het slechte scenario betekent dus dat na het instappen de koersen flink dalen en het vermogen dat net is ingezet sterk in waarde daalt. Het systematisch aankopen verlaagt in dit geval de kans op spijt.

De centrale vraag is nu wat de kosten  zijn van dit gedrag? Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft Vanguard het 12-maands rendement van hun beleggingsfondsen gemeten en gerangschikt van hoog naar laag. Vervolgens zijn de prestaties in percentielen geplaatst.
Vervolgens heeft Vanguard voor elk percentiel het gemiddelde rendement berekent dat gerealiseerd zou zijn met direct instappen en systematisch instappen.

De grafiek toont de bevindingen en geeft inzicht in de kosten.

R2

Wat we zien is dat bij de eerste twee percentielen van alle markten beleggers gebaat zouden zijn bij een systematisch instapstrategie. Bij percentiel drie zien we de omslag. Bij percentiel vier tot en met tien zien we dat direct instappen veruit tot het beste resultaat heeft geleid.

Gemiddeld bedragen de kosten voor de V.S. 8,3%, voor de U.K. 7,70% en voor Australië 7,8%.  Deze kosten vinden we aanzienlijk. Dat betekent dat de prijs om spijt te vermijden behoorlijk groot is.

Daarbij loopt de belegger het risico dat er wordt afgezien van het systematisch instappen. Het vergt moed om bij sterk dalende koersen toch in te stappen. Het hoeft geen betoog dat het afzien hiervan de kosten behoorlijk verhoogd.

Elk beleggingsplan resulteert uiteindelijk in een gewenste assetmix dat nodig is om de beleggingsdoelstellingen te realiseren. Het is belangrijk voor een belegger om zich te realiseren dat bij een systematisch instapmethodiek er tijdelijk sprake is van een te voorzichtige assetmix.

Naast het feit dat er een grote kans is dat deze strategie minder oplevert is het grootste risico dat de belegger niet in staat is om consequent de volgende aankopen te doen. Er zijn talloze redenen te verzinnen maar de belangrijkste is angst en spijt. Op het moment dat koersen lager staan is het erg lastig om toch die geplande aankoop te doen.