Selecteer een pagina

De afgelopen jaren hebben aandelen een positief rendement opgeleverd. Veel indices hebben nimmer zo hoog gestaan. Zo staat de Dow Jones op het punt om de 20.000 punten grens te overschrijden en staat onze eigen AEX herbeleggingsindex ook op een ‘all-time high’.

Veel beleggers vragen zich af of er geen correctie op de loer ligt en of het wellicht verstandig is om even  niet te beleggen. In tegenstelling tot veel ‘experts’ die eigen meningen als feiten weergeven kijken wij naar de historische data om een uitspraak te doen over de verwachte rendementen op momenten dat koersen dichtbij hun toppen liggen.

In dit geval hebben we de data van de S&P 500 index over een periode van januari 1926 tot en met december 2016 geanalyseerd. In deze periode waren er 319 maanden (29%) waar de S&P 500 index een nieuw hoogtepunt bereikte. Als we van deze maanden keken in hoeverre 12 maanden later sprake was van hogere koersen, bleek dit in 80,50% van alle maanden het geval te zijn. Met andere woorden, als koersen zich om en nabij een ‘all-time high’ bevinden, is de kans op een positief rendement na 1 jaar een stuk groter dan een negatief rendement.

Het is belangrijk om te melden dat het eerdere gegeven niet alleen van toepassing is als koersen nabij hun historische hoogtepunt noteren. Als we namelijk kijken naar een willekeurige maand, dan is de kans dat er na 12 maanden een hogere koers wordt bereikt 74,7%. Dit leert ons dat het feitelijk weinig uitmaakt op welk niveau de koersen staan. De kans dat de koersen over een jaar hoger staan is aanzienlijk hoger dan de kans dat de koersen lager staan.

ifa1

De centrale vraag die vaak wordt gesteld is waarom een belegger een positief rendement mag verwachten?

In eerdere artikelen hebben we erop gewezen dat bij elke transactie een koper en een verkoper bij elkaar komen. Het resultaat van deze transactie is de koers en bij deze koers zijn beide partijen tevreden. Als de markt niet de verwachting heeft dat er een positief rendement verwacht wordt, dan zouden kopers niet besluiten om een transactie aan te gaan. Om een eenvoudig voorbeeld te nemen. Zou u geld investeren in bijvoorbeeld onroerend goed als u verwacht verlies te leiden? Nee, natuurlijk niet. Zo redeneert de financiële markt ook. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de markten geld zouden investeren als er een verlies wordt verwacht.

Deze redenering betekent dat beleggers met de kennis van dit moment verwachten dat het komende rendement positief zal zijn. Uiteraard kunnen nieuwe inzichten en ontwikkelingen ervoor zorgen dat deze verwachting niet uitkomt.

Met dit in ons achterhoofd kunnen we antwoord geven op de vraag hoe vaak het zinvol is geweest om in aandelen te beleggen. We kijken dan naar de 10-jaars equity premium. De equity-premium is het aandelenrendement minus het rendement van de spaarrekening. In normaal Nederlands, hoe vaak levert een aandelenbelegging meer op dan een spaarrekening?

Voor de Amerikaanse markt waren er 12 tien-jaars periodes dat de equity premium negatief was. Met andere woorden, een belegger was beter af als hij was gaan sparen. Maar wat we ook zien is dat in veruit de meeste gevallen er sprake was van een positieve equity premium.

ifa2

De kansen zijn overigens duidelijk in het voordeel van de lange termijn belegger die gedisciplineerd volhoudt. Des te langer de belegger belegt in aandelen, des te groter de kans dat hij een positieve equity premium realiseert. Bij een periode van 15 jaar is die kans maar liefst 96%.

ifa3

Conclusie

Waar veel ‘experts’ het bijzonder vinden dat koersen in de buurt van een ‘all-time high’ staan, geeft dit feitelijk geen nieuwe inzichten in wat de toekomst gaat brengen. Gebaseerd op historische data mogen beleggers de komende 12 maanden een positief rendement verwachten. Net zoals zij dit in elke gegeven maand mogen verwachten. Beleggen betekent risico nemen. Dat betekent dat er geen zekerheid is dat in elke toekomstige periode beleggers een positief rendement zullen realiseren. Continue worden de financiële markten overspoelt met nieuws. Dit nieuws kan zowel positief als negatief worden ervaren met als gevolg dat koersen zich zodanig aanpassen dat de markt als geheel weer een positieve verwachting heeft.

Dit is dan ook de reden dat wij beleggers adviseren om zich te focussen op de lange termijn om zo de kans op een succesvolle beleggingservaring te maximaliseren.