Selecteer een pagina

edere belegger is op zoek naar de beste en meest efficiënte manier om zijn of haar financiële doelstellingen te realiseren. Het is onze taak ze daar zo goed mogelijk bij te helpen.

We hebben dan ook lang gezocht naar een methodiek die onze klanten de grootste kans biedt om die doelstelling ook werkelijk te halen. Wij zijn van mening dat beleggen op basis van de meest moderne wetenschappelijke inzichten de best mogelijke beleggingsfilosofie is.

Gezien het grote aanbod van informatie over beleggen op het web is het voor veel beleggers erg lastig is om de juiste keuze te maken. Wij helpen beleggers hiermee door regelmatig relevante onderzoeken op onze website te plaatsen.

In dit artikel geven we antwoord op de vraag of het verstandig is om in te schrijven op ondernemingen die naar de beurs gaan.

Geregeld wordt ons de vraag gesteld of wij voor onze cliënten inschrijven op zogenaamde IPO’s. IPO’s zijn ondernemingen die naar de beurs gaan.

Ondernemingen die naar de beurs gaan krijgen veel aandacht. Neem nu bijvoorbeeld het aandeel Snap inc. Deze onderneming is vooral bekend onder jongeren vanwege de app Snapchat. Meer dan 150 miljoen mensen maken gebruik van deze app. Het is daarom begrijpelijk dat een dergelijke beursgang veel aandacht krijgt. Zeker als op de eerste handelsdag de koers ver boven de uitgiftekoers noteert trekt dat extra aandacht in de media. Het is uiteraard nog veel te vroeg om nu al te beoordelen of Snap een succesvolle belegging zal gaan worden.

Maar er zijn meer bekende ondernemingen die recent naar de beurs zijn gegaan. Enkele recente voorbeelden zijn Facebook en Alibaba. Daarvan weten we dat de huidige koers ver boven de uitgiftekoers noteert.

De vraag voor beleggers is natuurlijk of het zinvol is om in te schrijven op IPO’s?

Om hier een antwoord op te geven laten we ons leiden door onafhankelijk academisch onderzoek.

Professor Jay Ritter is verbonden aan de universiteit van Florida en heeft in zijn carrière meerdere studies gedaan naar de performance van IPO’s. In een recent onderzoek toont Ritter aan dat het rendement van IPO’s in het eerste jaar na de beursgang 4,80% achterbleef bij vergelijkbare ondernemingen, 8,10% achterbleef in het tweede jaar en 3,30% gedurende de eerste vijf jaren.Voor lezers die meer willen weten over het werk van Ritter, verwijzen we graag naar deze site.

In de literatuur worden twee verklaringen gegeven voor dit fenomeen.

Het loterij effect

De eerste verklaring is dat beleggers een grote voorkeur hebben voor ondernemingen waarbij de verwachting is dat de toekomstige rendementen zeer ver uiteen kunnen liggen. In normaal Nederlands; beleggers accepteren de kans dat er een grote kans is dat het toekomstig rendement van een IPO ver achterblijft als er ook maar een kleine kans is op een zeer hoog rendement. Elke beleggers hoopt vooraf te beleggen in de nieuwe Google of Apple. Dit wordt ook wel het ‘lottery effect’ genoemd.

Als we kijken naar recente beursgangen, dan zien we dat dit verschijnsel in de praktijk opgaat. Hieronder heb ik een tabel opgenomen van recente beursgangen.

Onderneming IPO prijs Huidige koers Rendement
Groupon 20,00 4,01 -79,95%
Zynga 10,00 2,74 -72,60%
Etsy 16,00 9,93 -37,94%
GoPro 24,00 8,26 -65,58%
Pandora 16,00 11,68 -27,00%
Twitter 26,00 15,31 -41,12%
Alibaba 68,00 103,08 51,59%
FitBit 20,00 6,00 -70,00%
Lending Club 15,00 5,18 -65,47%
Facebook 38,00 137,07 260,71%
Gemiddeld -14,74%

Dit overzicht maakt duidelijk dat er een enorme spreiding in rendement is. Er zijn echter maar zeer weinig beleggers die aandelen kunnen verwerven tegen de uitgifteprijs. Dit gegeven resulteert er vaak in dat tijdens de eerste handelsdag de koers aanzienlijk stijgt. Omdat de meeste beleggers op de eerste handelsdag toeslaan, hebben we ook een tabel gemaakt waarin de rendementen staan als beleggers aan het einde van de eerste handelsdag de aandelen aangekocht zouden hebben:

Onderneming IPO prijs Slotkoers eerste handelsdag Rendement dag 1 Rendement na 1e handelsdag
Groupon 20,00 26,11 30,55% -84,64%
Zynga 10,00 9,50 -5,00% -71,16%
Etsy 16,00 30,00 87,50% -66,90%
GoPro 24,00 31,34 30,58% -73,64%
Pandora 16,00 17,42 8,88% -32,95%
Twitter 26,00 44,90 72,69% -65,90%
Alibaba 68,00 93,98 38,21% 9,68%
FitBit 20,00 29,68 48,40% -79,78%
Lending Club 15,00 23,43 56,20% -77,89%
Facebook 38,00 38,23 0,61% 258,54%
Gemiddeld -28,46%

Als we de gegevens van deze tabel nader bekijken dan zien we dat de gemiddelde verliezen aanzienlijk hoger uitvallen. Alleen Facebook heeft beleggers beloond met een verdere koersstijging. We moeten ook rekening houden met het feit dat alle deze beursgangen hebben plaatsgevonden in een positief beursklimaat.

De vloek van de winnaar

De tweede verklaring wordt de vloek van de winnaar genoemd. Dit fenomeen is o.a. beschreven in het boek ‘The missing Risk Premium’, dat in 2012 is uitgebracht. Het is een feit dat als je het redelijk concrete schatting wil hebben van een bepaald getal het zinvol is om de gemiddelde schatting te nemen van een grote groep. Weliswaar liggen de schattingen van individuele mensen vaak ver uit elkaar, de gemiddelde schatting is vaak behoorlijk accuraat.  Maar stel nu voor dat er sprake is van een veiling. Als je de grote groep vraag wat een ieder bereid te betalen voor een IPO, dan krijg je waarschijnlijk een accurate schatting van de werkelijke waarde van een aandeel. Maar dit is niet hoe een veiling werkt. De persoon die het meeste biedt is de uiteindelijke winnaar. Het is uiteraard zo dat die persoon meer betaald dan de gemiddelde schatting van de totale groep.

Conclusie

Het is onze taak om de kans te maximaliseren dat onze cliënten hun financiële doelstellingen halen. Beleggen in IPO’s verlaagt deze kans aanzienlijk. Gesteund door talloze onderzoeken op dit gebied beleggen wij voor onze clienten niet in IPO’s.